Skriv ut sidan
Extranät

Att vara leverantör - ett ansvarsfullt uppdrag

Under denna del av TSL:s hemsida hittar du som är jobbcoach användbar information.

Letar du som företagare eller fackrepresentant information om de olika leverantörerna av
omställningsprogram, hittar du det under För arbetsgivare och fack.

Trygghetsfonden TSL har utformat mål och villkor för användande av omställningsstödet.

TSL har satt ett mål på 70 procent för hur många som ska ha jobb, eller startat eget, 
tolv månader efter sista anställningsdag. Det leder till att leverantörsföretagen,
som utvärderas utifrån hur väl de lyckas hjälpa människor till nya jobb, använder de
ekonomiska medlen på ett effektivt sätt för personerna.

Leverantören förbinder sig att genomföra omställningsarbetet i enlighet med av TSL
uppsatta mål och villkor. Vi vill dock lyfta fram några viktiga punkter:

 • Omställningsprogrammet ska utformas efter varje individs särskilda behov och förutsättningar
 • Utbildning, se Utbildning som en del av jobbcoachning
 • Leverantören ska alltid återrapportera till kunden – företag och fack lokalt – på det sätt som kunden önskar
 • Fakturering för beviljat omställningsprogram får ske endast för deltagare som
  dels påbörjat omställningsprogrammet med avsikt att fullfölja hela programmet, dels deltagit aktivt.
  Om någon av deltagarna under programmets gång fått ett nytt arbete eller startat egen
  verksamhet som en följd av programmet får full fakturering ändå ske för dessa personer
 • Det finns en policy för kontakterna och umgänget mellan omställningsföretagen, fack och företag.
  Att bryta mot policyn kan vara grund för att häva samarbetsavtalet. Läs policyn här.

Respektive leverantör ska löpande rapportera in uppföljningsuppgifter om varje deltagare.
Inrapportering sker via extranätet och ansökan görs via tsl.se

Flödesschema för ansökan och omställning

Ansök om omställningsstöd

Senast ändrad: 2014-02-17


Trygghetsfonden TSL/United Spaces
Box 190
101 23 Stockholm

Besöksadress:
Trygghetsfonden TSL/United Spaces
Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63

Telefon 010-480 91 00 
Telefax 010-480 91 99

E-post info@tsl.se